אישור החוק - הצעת חוק המפלגות (תיקון מס` 18), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏21 ‏מאי ‏2012 20:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

רוברט טיבייב
מגלי והבה
שכיב שנאן
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • התיקון נועד לאפשר למפלגות לקבל פרטים ממרשם האוכלוסין אודות חברי המפלגה בלבד, בתקופה שלפני קיום פריימריס, וזאת לצורך יצירת קשר עם חברי המפלגה וניהול הפריימריס.
    תחילתו של החוק שנה מיום פרסומו, ובתקופה זו יותקנו תקנות שייקבעו את אופן קבלת המידע ממרשם האוכלוסין.

משוב א- א+