להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון- עבר פלילי), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏16 ‏מאי ‏2012 13:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

גילה גמליאל
רוברט אילטוב
שכיב שנאן
יצחק הרצוג
אמנון כהן
רונית תירוש
רוני בר-און

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+