להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק איסור הכחשת שואה (תיקון - פושע הכחשת שואה), התש"ע-2009

‏יום רביעי ‏09 ‏מאי ‏2012 12:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 21

אורי אורבך
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נמנע 0

משוב א- א+