להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - הקצאת מקומות חניה במקום ציבורי לאזרח ותיק שגילו עולה על 75), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏09 ‏מאי ‏2012 11:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

עפו אגבאריה
ניצן הורוביץ
דב חנין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+