קריאה שנייה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 139), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 01:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

מירי רגב
מאיר שטרית
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תוכן התקציר: מוצע לקבוע כי אדם שהורשע בעבירות ביטחון חמורות אשר בוצעו מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, ובשל כך נגזר עליו עונש של עשר שנות מאסר לפחות, תופחת מחצית מסכום הגמלאות המשתלמות לו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה–1995 בעניינים אלה: ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח נפגעי תאונות, ביטוח אבטלה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד, ביטוח זקנה וביטוח שאירים.
משוב א- א+