אישור החוק - הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 13), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 00:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+