קריאה שנייה - הצעת חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 00:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

משולם נהרי
יצחק כהן
אמנון כהן
ניצן הורוביץ
עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • מוצע לקבוע הסדר כולל ביחס לרישום ציוד רפואי שמיוצר ומשווק בישראל או שמיובא לישראל. החוק קובע הסדרים לגבי חובת רישום של ציוד רפואי, קביעת פטור לסוגי ציוד רפואי שלא יהיו חייבים ברישום לפי החוק המוצע. במכלול השיקולים אם לפטור ציוד רפואי מחובת רישום, או יובא בחשבון אם הציוד הרפואי פטור מרישום במדינה מוכרת המנויה בתוספת הראשונה לחוק – ומדובר ברשימה של 21 מדינות מערביות. כמו כן, נקבעו התנאים לעשיית שימוש בציוד הרפואי על ידי מטפל, מחיקת רישום ציוד רפואי, קביעת הגבלות על השימוש בציוד הרפואי על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות, קביעת עונשים על מי שעובר על הוראות החוק, וכן הסמכת פקחים וקביעת סמכויותיהם בנוגע לאכיפת הוראות החוק.
משוב א- א+