להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תחולת המשפט בערים, במועצות האזוריות ובמועצות המקומיות), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏02 ‏מאי ‏2012 15:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 14

עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נמנע 0

משוב א- א+