להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - ביטול פטור ממס שבח לתושב חוץ), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏02 ‏מאי ‏2012 13:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

מגלי והבה
ראלב מג`אדלה
מאיר שטרית

נגד 26

יצחק כהן
נסים זאב
יצחק וקנין
יריב לוין
אורי יהודה אריאל
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נמנע 0

משוב א- א+