להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסים), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏02 ‏מאי ‏2012 13:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

שלמה (נגוסה) מולה
מוחמד ברכה
ראלב מג`אדלה
רונית תירוש
מגלי והבה

נגד 31

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רוברט אילטוב
מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
יריב לוין

נמנע 0

משוב א- א+