להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כפגיעה בעבודה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏02 ‏מאי ‏2012 12:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

רונית תירוש
מאיר שטרית
שלמה (נגוסה) מולה
עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה

נגד 30

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רוברט אילטוב
מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
יריב לוין

נמנע 0

משוב א- א+