להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס` 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏01 ‏מאי ‏2012 17:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+