שם החוק - הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס` 10)(הוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 18:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+