להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 55) (רישיון לשירות מודיעין), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 18:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+