להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 98) (קרן ייעודית לחינוך מכספי היטל השבחה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 17:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

סילבן שלום

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+