להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק החברות (תיקון מס` 20) (תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 17:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

אופיר אקוניס
מנחם אליעזר מוזס

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+