הסתייגות - הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 14:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

ציפי חוטובלי
רוברט אילטוב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה מסדיר את הרחבתו והפעלתו של מערך השידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, הידוע גם בשם ”עידן פלוס” או ה”D.T.T.”. מערך זה מאפשר לציבור לצפות בערוצי טלוויזיה המופצים במערך זה בעלות חד פעמית של רכישת ממיר מתאים.
  תחנות השידור הנוספות שיוקמו יאפשרו את הפצתם של ערוצים נוספים על אלו המופצים כיום, וישודרו באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה וטכנולוגיית חדות גבוהה. מימון הקמתן של תחנות השידור יהיה מאוצר המדינה תוך שימוש בכספי התמלוגים המשולמים על ידי בעלי זיכיונות ורישיונות לשידורים לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. החוק מסדיר את מינויו של הגורם המפעיל שיהיה אחראי על הקמתן והפעלתן של תחנות השידור הספרתיות.
  באשר לגופים ששידוריהם יופצו באמצעות המערך, תתאפשר הפצתם של שידורי הטלוויזיה הלימודית ושל ערוצים ייעודיים, אם יבקשו זאת בנוסף לבעלי זיכיון ורישיון לשידורי טלוויזיה, רשות השידור וערוץ הכנסת.
  עוד נקבע כי במסגרת המערך יופצו ”ערוצים נושאיים” שעיקר שידוריהם יוקדשו לנושא אחד שייקבע על ידי שר התקשורת באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. החוק קובע את התנאים לפרסום מכרז להפעלתו של ערוץ נושאי ואת הרגולציה שתחול על ערוצים אלו.
  כמו כן, ניתן יהיה להפיץ באמצעות המערך את שידורי הרדיו של רשות השידור, גלי צה”ל, שידורי חירום של פיקוד העורף וכן את שידוריהם של בעלי זיכיונות לשידורי רדיו.
  החוק קובע כי גוף ששידוריו מופצים במסגרת המערך ישלם דמי הפצה לגורם המפעיל המבוססים על עלות הפעלתן ותחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות כשהיא מחולקת בין הגופים המופצים באמצעות המערך. בעלות עבור הקיבולת הפנויה במערך, ככל שתהיה כזו, יישא אוצר המדינה.
  עוד קובע החוק הוראת שעה המסדירה את הפעלת המערך בידי הרשות השנייה עד למינויו של הגורם המפעיל.
משוב א- א+