קריאה שנייה - הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 13:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע מספר תיקונים שמהווים הקלות משמעותיות עבור העוסקים. התיקון הראשון הוא הוראת שעה לשנה, אותה יוכל להאריך שר האוצר, הקובעת כי בעסקה של יצרן שמחזורו נמוך מ- 1,950,000 שקלים חדשים ובעסקו מועסקים לא יותר משישה עובדים, החיוב יהיה על בסיס מזומן. המשמעות היא שאותם יצרנים יידרשו לשלם מס ערך מוסף רק לאחר קבלת תמורה מהלקוח. כמו כן, מוצע כי במקרים בהם אי ניהול ספרים כולל גם אי רישום חשבוניות או מסמכים אחרים המאפשרים ניכוי תשומות יוטל על החייב קנס בשווי של 30 אחוז מאותן תשומות שהעלים. בנוסף, ההצעה מסדירה את הסמכויות לדון בערעורים של קנסות שהוטלו הן בגין אי ניהול ספרים והן בגין העלמת תשומות.

משוב א- א+