הסתייגות - הצעת חוק המפלגות (תיקון מס` 17), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 12:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

רוני בר-און

נגד 34

יצחק כהן
מנחם אליעזר מוזס
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע הוראות בעניין קבלת תרומות ושקיפות לגבי אדם שמסר הודעה על התמודדות בבחירות הבאות לכנסת אך טרם נרשם כחבר מפלגה. בין היתר, הוא קובע כי יוכל לגייס תרומות עד סכום של 10,000 ש”ח מאדם ובני ביתו ויחוייב לדווח על כל תרומה למבקר המדינה, שיפרסם זאת באתר האינטרנט של משרדו. עוד קובע החוק כי תרומות מעל הסכום האמור, שנאספו לפני תחילתו של החוק, ידווחו אף הן, ללא ציון זהות התורם.

משוב א- א+