להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק המפלגות (תיקון מס` 18) (מסירת פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏20 ‏מרץ ‏2012 17:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+