להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 54) (עיצומים כספיים), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏19 ‏מרץ ‏2012 21:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נסים זאב
מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+