להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק צמצום תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏14 ‏מרץ ‏2012 13:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

מגלי והבה
ראלב מג`אדלה
יצחק הרצוג

נגד 31

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

ציפי חוטובלי
יולי - יואל אדלשטיין

נמנע 0

משוב א- א+