להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון - ביטול התנאי להתרחשותה של חבלה במהלך ארבעה-עשר הימים הראשונים של החופשה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏14 ‏מרץ ‏2012 12:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

רוני בר-און
ליה שמטוב
דב חנין
ראלב מג`אדלה
יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+