להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק למניעת אלימות (שירותי רווחה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏14 ‏מרץ ‏2012 12:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

ראלב מג`אדלה
יצחק הרצוג

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+