להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תיקון טעות בנוסח שנתקבל), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏14 ‏מרץ ‏2012 11:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

משה יעלון
יצחק כהן
ראלב מג`אדלה
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+