להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס` 9) (פרסום החלטות), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏13 ‏מרץ ‏2012 17:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+