להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 8) (שיעור מזערי של דמי ניהול), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏13 ‏מרץ ‏2012 17:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+