להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 115) (הרחבת איסור ביצוע עבירות מין על ידי מטפל נפשי), התשע"ב- 2012

‏יום שלישי ‏13 ‏מרץ ‏2012 17:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+