קריאה שנייה - הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏13 ‏מרץ ‏2012 17:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תוכן התקציר:
    תיקוני החקיקה מחילים את חובת הייצוג ההולם לגבי בני העדה הדרוזית על חברות הממשלתיות המעסיקות יותר מ-50 עובדים, ועל רשות מקומית שבה שיעור בני העדה הדרוזית באוכלוסייה הוא בין 10% ל-50%.
    יצוין, כי העדפת מועמד מקרב בני העדה הדרוזית לשם מילוי חובת הייצוג ההולם תהיה אך ורק כאשר למועמד זה כישורים הדומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
    כדי לעקוב אחר מילוי חובת הייצוג ההולם האמורה, ימסרו הגופים המעסיקים, אחת לשנה, דין וחשבון בהתאם לנתונים שהתקבלו באותה שנה, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

משוב א- א+