הודעת הממשלה - בקשת הממשלה להעביר סמכויות הנוגעות ל"חברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ" משר התקשורת לשר דן מרידור - הצבעה

‏יום שני ‏12 ‏מרץ ‏2012 19:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

משה יעלון
יצחק כהן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+