להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 44) (פגישת אסיר עם עורך דין), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏12 ‏מרץ ‏2012 19:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יצחק כהן
יצחק וקנין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+