להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תשלום אגרה שנתית - הוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏12 ‏מרץ ‏2012 19:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

יצחק וקנין
יצחק כהן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+