להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון- חובת גילוי קבלת תמורה נוספת כתוצאה מזיקה עסקית), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏29 ‏פברואר ‏2012 15:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+