להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - ביטול מס ערך מוסף על הבלו), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏29 ‏פברואר ‏2012 15:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

מאיר שטרית
מגלי והבה
רוני בר-און
דב חנין

נגד 28

נמנע 0

משוב א- א+