להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב מסחרי - הגבלת עקיפה), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏29 ‏פברואר ‏2012 14:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

מגלי והבה
רוני בר-און
מאיר שטרית

נגד 25

משה גפני

נמנע 0

משוב א- א+