להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏28 ‏פברואר ‏2012 17:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

ראלב מג`אדלה

נמנע 0

משוב א- א+