להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - חינוך למניעת צער בעלי חיים), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏28 ‏פברואר ‏2012 17:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

ראלב מג`אדלה
ניצן הורוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+