להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 106) (חובת התקנת חיישן בטיחות), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏27 ‏פברואר ‏2012 20:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+