קריאה שנייה - הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 23), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏27 ‏פברואר ‏2012 20:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952, מאפשר לזכאים לעלות לישראל מכוח חוק השבות, התש”י-1950 (להלן – זכאי שבות), לשהות בישראל על פי רישיונות ישיבה. כיוון שאנשים אלה זכאים ממילא לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית, מאפשר החוק המתקן, אשר יזם ח”כ אברהם מיכאלי, להאריך את משך הרישיון שניתן להם מכוח החוק וכך להקל על שהותם בישראל ולעודדם לבחון את אפשרות עלייתם במהלך תקופה זו לפי החוק. ניתן להאריך את רישיון לישיבת ביקור לתקופה מירבית של שנתיים. נקבע כי שא הפנים יהיה רשאי להאריך את רישיון הביקור שניתן לזכאי שבות, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלו על חמש שנים. לפי החוק ניתן להאריך רישיון לישיבת ארעי ובלבד שתקופת כל ההארכה לא תעלה על שנתיים. החוק המתקן מסמיך את שר הפנים להאריך רישיון כאמור שניתן לזכאי שבות, ובלבד שתקופת כל הארכה לא תעלה על חמש שנים.

משוב א- א+