להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס` 3) (הרחבת תפקידי הרשות לענייני שימוש לרעה באלכוהול), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏27 ‏פברואר ‏2012 20:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+