קריאה שנייה - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 38), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏27 ‏פברואר ‏2012 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 38), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ב (27 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 654, מיום כ'

    בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), עמ' 330.
משוב א- א+