להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק העובדים הסוציאליים (תיקון - עדות שקר), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏22 ‏פברואר ‏2012 13:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

מגלי והבה
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

משה כחלון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+