להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד התיישבות), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏22 ‏פברואר ‏2012 13:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

אורי יהודה אריאל
מנחם אליעזר מוזס
נסים זאב
יצחק כהן
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נגד 20

מגלי והבה
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נמנע 0

משוב א- א+