להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס` 21) (איסור הפליה בשל גיל), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏21 ‏פברואר ‏2012 18:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+