הצעת ועדה - בקשת ועדת הכלכלה לפי סעיף 79(ב) לפצל את הצעת חוק הגבלות בעניין תכנית הטבות לצרכן (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏20 ‏פברואר ‏2012 21:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+