הצעת ועדה - בקשת ועדת הכספים לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת לפצל את הצעת חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 - הצבעה

‏יום שני ‏20 ‏פברואר ‏2012 19:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+