להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק היום לציון המאבק בעוני, התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏15 ‏פברואר ‏2012 14:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

סעיד נפאע

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+