להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - איסור הנפקת מניות בשל חוב), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏15 ‏פברואר ‏2012 14:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

סעיד נפאע
מאיר שטרית
שאול מופז
מגלי והבה
רוני בר-און

נגד 34

אליהו ישי
רוברט אילטוב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יולי - יואל אדלשטיין

נמנע 0

משוב א- א+