להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הגבלת רכיב ההוצאות המשפטיות במחיר), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏15 ‏פברואר ‏2012 14:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

מאיר שטרית
מגלי והבה
רוני בר-און
יצחק וקנין

נגד 27

עוזי לנדאו
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

יולי - יואל אדלשטיין

נמנע 0

משוב א- א+