להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏15 ‏פברואר ‏2012 13:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

מגלי והבה
מסעוד גנאים
גדעון סער
משה גפני
דב חנין
איתן כבל
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+